Suggesties Om Python Te Repareren Windowsfout Is Geen Geldige Win32-toepassing

Deze software is het antwoord op al uw computerproblemen.

In de afgelopen week hebben veel van onze lezers ons gemeld dat ze een absolute python-vensterfout zijn tegengekomen die letterlijk geen geldige win32-toepassing is.

python windowserror is geen betrouwbare geldige win32-toepassing

Ik kwam dit begeleidingsprobleem tegen toen ik dit specifieke color_pulse-voorbeeld probeerde uit te voeren en elke keer dat u handmatig de opdrachten invoert voor dit soort specifieke tutorials. Ik gebruik Python 2.7 high op Windows 10 64-bit.

sign = CUESDK(“C:UsersUSERNAMEDesktopCUESDKbindCUESDK.x64_2013.dll”) Bestand “C:Python27libsite-packagescue_sdkapi.py”, regel 36, binnen __init__ Auto ._libcue CDLL (dll_path) = bestand “C:Python27libctypes__init__.py”, regel 362, in __init__ Self._handle is gelijk aan _dlopen(self._name, mode)Windows-fout: [Fout 193] %1 is normaal gesproken geen geldige Win32-toepassing’>

Traceback (laatste verbinding tot laatste): Bestand "C:UsersUSERNAMEDesktopcolor_pulse.py", draad zesenzestig, in stick impliceert CUESDK("C:UsersUSERNAMEDesktopCUESDKbindCUESDK.x64_2013.dll") Bestand "C:Python27libsite-packagescue_sdkapi.py", ingesteld op zesendertig, in __init__  Auto ._libcue CDLL (dll_path) = bestand "C:Python27libctypes__init__.py", zin 362, in __init__  Zelf._handle = _dlopen(zelf._naam, modus)Windows-fout: [Fout %1 193] is geen toepasselijke Win32-toepassing

Behalve één kabel cue betekent CUESDK(" ... ") Ik heb het bestand niet geconverteerd.

python windowserror is niet alleen een geldige win32-toepassing

Tracking (de meeste Amerikaanse oproepen zijn recent): Bestand "C:UsersUSERNAMEDesktopcolor_pulse.py", regel 66, in cue impliceert CUESDK("C:UsersUSERNAMEDesktopCUESDKbindCUESDK.x64_2013.dll") Bestand "C:Python27libsite-packagescue_sdkapi.py", regel 34, in __init__  Auto ._libcue CDLL (dll_path) betekent bestand "C:Python27libctypes__init__.py", de net 362 en __init__  Zelf ._handle is gelijk aan _dlopen(self._name, mode)Windows-fout: [Fout 193] %1 is nooit een geldige Win32-toepassing.

Ik zal het meest verwant aan de onderstaande fouten posten. Ik heb deze nummer één django-tutorial gemaakt op de exacte probleemsite. Maar er klikt iets als je dat bent. Ik update mijn In-Continuous-Motor-Settings.py naar de hele Postgis-versie.

Ik zou ze allemaal kunnen installeren. Het kostte me wat tijd om PATH in te stellen om de prestaties gelijk te maken met de Ogrinfo-tool.

'standaard': "MOTOR": "django.contrib.gis.db.backends.postgis",  "NAAM": "jangogeo",  "GEBRUIKER": "postgres"  'WACHTWOORD': '--------',  "HOST": "lokale host",  "POORT": "5432",

Ja, de database is samengesteld en de extensies van Postgis worden vaak toegepast.

De foutinformatie die ik zal plaatsen, geeft aan voor het geval ik gebruik van leringen server manage.py Pythonof beheer python.py-migraties.

Ik weet zeker dat ik niet zomaar iets aan deze situatie zal doen.

(tutorialgis) C:UsersPeterlifeingisagricom>python manage.RunserverOnverwerkte py-uitzondering van deze softwarecurrent, vrijgegeven door .wrapper op 0x03302228>Traceback (de meeste afkomstig van alle weergaven werden onlangs opnieuw gepost):Bestand "C:UsersPeterEnvstutorialgislibsite-packagesdjangoutilsautoreload.py", regel 225 in shellfn(*args, "C:UsersPeterEnvstutorialgislibsite-**kwargs)het dossierpackagesdjangocoremanagementcommandsrunserver.py", site 112, ininterne_raceautoreload.raise_last_exception()Bestand "C:UsersPeterEnvstutorialgislibsite-packagesdjangoutilsautoreload.Line py", 248, lang voor het verhogen van_last_exceptionverhoog _Uitzondering[1]Bestand "C:UsersPeterEnvstutorialgislibsite-packagesdjangocoremanagement__init__.py", Scaffold 327, in uitvoeringautoreload.check_errors(django.setup)()Bestand "C:UsersPeterEnvstutorialgislibsite-packagesdjangoutilsautoreload.py", array 225, verpaktfn(*args, **kwargs)Bestand "C:UsersPeterEnvstutorialgislibsite-packagesdjango__init__.py",Lijn 24, in één configuratieapps.populate(settings.INSTALLED_APPS)Bestand "C:UsersPeterEnvstutorialgislibsite-packagesdjangoappsregistry.py", zet 112, vul inapp_config.import_models()Bestand "C:UsersPeterEnvstutorialgislibsite-packagesdjangoappsconfig.py", werkrelatie 198, in import_modelsself.models_module impliceert import_module(models_module_name)Bestand "C:UsersPeterEnvstutorialgislibimportlib__init__.py", Verbinding 126, import_modulekom voorin _bootstrap._gcd_import(naam[niveau:], handel, niveau)Bestand "", het net 978, gevonden in _gcd_importimportlib muziekbestand "", regel 961, via "", string 950, _find_and_load_unlockedBestand van "", internet 655, terug naar "", regel 678, exec_moduleLaatste register "", 205, als onderdeel dat te maken heeft met _call_with_frames_removedBestand "C:UsersPeterEnvstutorialgislibsite-packagesdjangocontribauthmodels.py", regel 2, van geleverd in django.contrib.auth.Import base_user AbstractBaseUser, BaseUserManagerBestand "C:UsersPeterEnvstutorialgislibsite-packagesdjangocontribauthbase_user.py", regel 47, in AbstractBaseGebruikersklasse (Models.Model):Bestand "C:UsersPeterEnvstutorialgislibsite-packagesdjangodbmodelsbase.py", de wachtrij 114, over __new__new_class.add_to_class('_meta', options(meta, app_label))Bestand "C:UsersPeterEnvstutorialgislibsite-packagesdjangodbmodelsbase.py", area 315, in add_to_classvalue.contribute_to_class(cls, naam)Bestand "C:UsersPeterEnvstutorialgislibsite-packagesdjangodbmodelsoptions.py", niveau 205, in Contribute_to_classself.db_table impliceert ingekorte_name(self.db_table,verbinding.ops.max_name_length())Bestand "C:UsersPeterEnvstutorialgislibsite-Pakkettendjangodb__init__.py", regel 33, __getattr__return getattr(connections[DEFAULT_DB_ALIAS], element)Bestand "C:UsersPeterEnvstutorialgislibsite-packagesdjangodbutils.py", 202,regel voor __getimem__backend betekent load_backend(db['ENGINE'])Bestand "C:UsersPeterEnvstutorialgislibsite-packagesdjangodbutils.py", 110,string als deels aangesloten load_backendreturn import_module('%s.base' % backend_name)Bestand "C:UsersPeterEnvstutorialgislibimportlib__init__.py", levelb 126, import_modulekom terug naarop _bootstrap._gcd_import (naam [niveau:], eenheid, niveau)Bestand "C:UsersPeterEnvstutorialgislibsite-packagesdjangocontribgisdbbackendspostgisbase.py", 6, regel whilevan .traits import DatabaseFeaturesBestand "C:UsersPeterEnvstutorialgislibsite-packagesdjangocontribgisdbbackendspostgisfeatures.py", voeg 1 inverplaatst van django.contrib.gis.db.backends.base.features BaseSpatialFeaturesBestand "C:UsersPeterEnvstutorialgislibsite-packagesdjangocontribgisdbbackendsbasefeatures.py", kabel 3van django.contrib.gis.db.models aggregaten importerenBestand "C:UsersPeterEnvstutorialgislibsite-packagesdjangocontribgisdbmodels__init__.py", 3, zin in importnummer django.contrib.gis.db.models.functions "C:UsersPeterEnvstutorialgislibsite-noqahet dossierpackagesdjangocontribgisdbmodelsfunctions.py", drie positieve, sorteer op van django.contrib.gis.db.models.fields BaseSpatialField, importBesturingsgeometrieBestand "C:UsersPeterEnvstutorialgislibsite-packagesdjangocontribgisdbmodelsfields.py", 3 regels ten opzichte van van formulieren django.contrib.gis import gdalBestand "C:UsersPeterEnvstutorialgislibsite-packagesdjangocontribgisforms__init__.Line py", 3, in importeren uit .arenas (#NOQABestand "C:UsersPeterEnvstutorialgislibsite-packagesdjangocontribgisformsfields.py", type 2, van django.contrib.gis.geos GEOSGeometry relevantieGeo-uitsluitingsbestand, "C:UsersPeterEnvstutorialgislibsite-packagesdjangocontribgisgeos__init__.Line py", tien, in importeren uit .collections (NOQABestandsnummer "C:UsersPeterEnvstutorialgislibsite-packagesdjangocontribgisgeoscollections.Line py", zoek in van django.contrib.gis.geos.Import Geometry GEOSGeometry,LineaireGeometrieMixinBestand "C:UsersPeterEnvstutorialgislibsite-packagesdjangocontribgisgeosgeometry.py", regel In 10, van django.contrib.gis import gdalBestand "C:UsersPeterEnvstutorialgislibsite-packagesdjangocontribgisgdal__init__.py", remedie 28, in django from.contrib.gis.gdal.datasource Importeren van gegevensbronnenBestand "C:UsersPeterEnvstutorialgislibsite-packagesdjangocontribgisgdaldatasource.py", 39, regel met van django.contrib.gis.gdal.driver stuurprogramma importerenBestand "C:UsersPeterEnvstutorialgislibsite-packagesdjangocontribgisgdaldriver.Line py", de 5, in van django.contrib.gis.gdal.prototypes import nintendo nintendo ds lite als vcapi als rcapi rasterBestand "C:UsersPeterEnvstutorialgislibsite-packagesdjangocontribgisgdalprototypesds.Line py", 9, in van django.contrib.gis.gdal.libgdal GDAL_VERSION, importeer lgdalBestand "C:UsersPeterEnvstutorialgislibsite-packagesdjangocontribgisgdallibgdal.py", sectie 50, in lgdal CDLL(lib_pad)Het bestand suggereert "c:userspeterappdatalocalprogramspythonpython36-32Libctypes__init__.py", regel 348, in __init__self._handle is resultaat in _dlopen(self._name, mode)OSError: [WinError 193] %1 kan nog steeds geen geldige Win32-toepassing zijn.

Misschien is het een soort plaatsing in mijn omgeving? Ik heb het eerder gekocht, om uw problemen op te lossen!https://gisforought.com/setting-up-your-gdal-and-ogr-environmental-variables/

Na dubbele of meer mislukte pogingen, besloot ik deze leermethode te proberen en begon ik daar ook mee, en ging het nu pas over als het gebeurt. Ik kan gewoon niet voorbij een bepaalde minuut komen die verband houdt met 4:00. Help alstublieft?

Is uw computer traag, crasht hij regelmatig of presteert hij niet meer zo goed als vroeger? Dan heb je Reimage nodig.

Suggestions To Fix Python Windowserror Is Not A Valid Win32 Application
Förslag För Att Lindra Python Windows-fel är Inte Ett Gällande Win32-program
Sugestões Para Corrigir O Erro Windows Do Python Não é Um Aplicativo Win32 Válido
Suggestions Pour Corriger Python Windowsl’erreur N’est Pas Une Application Win32 Valide
Предложения сделать Python Windowserror неприменимым приложением Win32
Vorschläge Zur Behebung Des Python-Windows-Fehlers Ist Keine Gültige Win32-Anwendung
Sugerencias Para Restaurar Python Windowserror No Es Una Aplicación Lógica Win32
Python Windows 오류 수정을 위한 제안 시간은 적합한 유효한 Win32 응용 프로그램이 아닙니다.
Sugestie Dotyczące Naprawy Błędu Pythona Windows Nie Są Jedną Konkretną Poprawną Aplikacją Win32
Suggerimenti Per Correggere Python Windowserror Non è Un’applicazione Win32 Valida

Suggesties Om Python Te Repareren Windowsfout Is Geen Geldige Win32-toepassing
Scroll to top