Wskazówki Dotyczące Naprawy Kilku Linii Błędu Pls-00049 Bad Bind Variable

To oprogramowanie jest odpowiedzią na wszystkie Twoje problemy z komputerem.

Całkiem możliwe, że napotkałeś sygnał błędu w linii 5 pls-00049 Bad Bind Variable. Cóż, istnieją różne sposoby rozwiązania tego problemu, o których wszyscy będą mówić prawie później.

 • PLS-00049: nieprawidłowa zmienna punktu odniesienia „NEW.col1” (col1 istnieje w Twojej ostatecznej tabeli)

  błąd w linii produktów 5 pls-00049 zła zmienna wiązania

  Noszę Oracle i c. I nieprawidłowy błąd elementu jednopunktowego w tym wyrażeniu.

  wymień zamień

  check_tax_number ani czasami relaks

  WSTAWIĆ PRZED „C##MOJUŻYTKOWNIK”. „Klient” DLA KAŻDEGO wiersza JEŚLI

  rozpocznij

  „0” nowy.podatnik WTEDY

  :nowy.numer podatkowy:=”123456789″; – jest inny błąd…

  Spraw, aby Twój komputer działał jak nowy w ciągu kilku minut!

  Jeśli szukasz sposobu na przyspieszenie komputera, nie szukaj dalej. Restoro to kompleksowe rozwiązanie, które naprawi typowe błędy systemu Windows, ochroni Cię przed utratą plików i złośliwym oprogramowaniem, zoptymalizuje komputer pod kątem maksymalnej wydajności i nie tylko. Jest nawet dostarczany z bezpłatnym skanem, dzięki czemu przed zakupem możesz zobaczyć, jakie problemy może pomóc rozwiązać! Kliknij, aby pobrać już teraz, aby rozpocząć:

 • 1. Pobierz i zainstaluj oprogramowanie Reimage
 • 2. Otwórz oprogramowanie i kliknij „Przywróć komputer”
 • 3. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zakończyć proces przywracania

 • KONIEC JEŚLI;

  KONIEC;

  Nie wiem, jaki numer podatkowy użytkownika znajduje się w kolumnie stołu pokerowego.

  Oto opis związany z „C##MYUSER”. „„klient”.

  Pusta nazwa

  —– Typ ——– — ——– —

  Podatnik NIE NULL(1)

  Numer podatkowy NOT NULL NVARCHAR2 (10)

  Inne paszporty…

  błąd w wierszu 5 pls-00049 zła usuń zmienną

  Dziękujemy za pomoc.

  W oparciu o przeglądanie pobranej tabeli klientów, kolumny są generowane małymi literami. Dlatego musisz użyć nazw łączących kolumny w cudzysłowie:

  utwórz, zamień

  Zrelaksowany numer_podatkowy

  WSTAW PRZED ##MYUSER”” “c. “Klient” DLA KAŻDEJ LINII

  ROZPOCZNIJ

  JEŚLI: nowy.Podatnik”””” “0” TO

  : nowy.” “centymetrowy numer podatkowy”””: =” 123456789″; ( puste ) błąd tutaj…

  KONIEC JEŚLI;

  KO EC;

  SYS.

 • Błąd([email protected]): PLS-00049∷ nieprawidłowa zmienna zmniejszania „P_WHERE”.

  Witaj świecie

  Dokonuję początkowej próby wiązania zmiennych. To, co przeczytałem w tym artykule, całkowicie poprawia produktywność. Kod

  mniej działa na najwyższym poziomie, dopóki nie spróbuję wykonać TEST1_PROC. Wiązanie p_where, które można po prostu zmodyfikować za pomocą wiodącego „:”, przedstawiało to: P_WHERE.

  Sugestie?

  Z góry dziękujemy za pomoc,

  Lou
  utwórz lub zastąp
  PROCEDURE TEST2_PROC
  AS
  my_refcur SYS_REFCURSOR;
  my_id ci_summrpt_report_codes.id%TYPE;
  my_descr ci_summrpt_report_codes.descr%type VARCHAR2;
  równe do mojego_gdzie(10) ‘1.4’.
  BEGIN
  TEST1_PROC(my_refcur, my_where);
  DBMS_OUTPUT. PUT_LINE(‘ID DESCR’);
  DBMS_OUTPUT. PUT_LINE (‘-‘);
  PĘTLA
  WYCIĄG DO my_id, my_refcur;
  WYJŚCIE
  GDY my_descr punkty procentowe my_refcur NIE ZNALEZIONO;
  DBMS_OUTPUT. Put_line(my_id ||) CHR (9) | my_descr);
  KONIEC CYKLU;
  ZAMKNIJ My_refcur;
  KONIEC TEST2_PROC;

  UTWÓRZ LUB ZAMIEŃ
  PROCEDURA TEST1_PROC
  (
  p_refcur W SYS_REFCURSOR,
  p_gdzie W VARCHAR2)
  IST
  v_id NUMBER(2);
  v_descr VARCHAR2(25) ;
  v_select VARCHAR2(200);
  BEGIN
  v_select : =’SELECT 6 . FROM
  (WYBIERZ 1 AS ‘ID’, ‘ONE’ AS ‘DESCR’ DU DOUBLE
  UNION ALL
  WYBIERZ 2, Z ‘DWA’ DOUBLE
  DOŁĄCZ WSZYSTKIE
  WYBIERZ po trzecie, “THREE ” DOUBLE
  DOŁĄCZ DO WSZYSTKICH
  SELECTRITE OPCJA 4, “FOUR” DOUBLE)
  WHERE ID EN ( lol |: p_where |) ‘)’ ;
  OUTPUT_DBMS. put_line(v_select);
  P_refcur OTWARTE DLA v_select;
  END TEST1_PROC;

  Z pewnością nie przestrzegasz specyfikacji problemów z wiązaniem spowodowanych przez prefiks czyszczenia dwukropka ‘:’ w PL/SQL. Zapisano

  Procedura tworzy zapytanie, które implementuje łączenie ciągów. Jeśli usuniesz swoje imię i nazwisko z dowolnej zmiennej dwukropka, nadal nie będziesz szczególnie używać zmiennych wiążących. ty

  Jeśli rozumiesz, jak inwestować w zmienne powiązania, sprawdź, co następuje:

  1. Użyj opcji DBMS_SQL.
  2. użyj EXECUTE z użyciem USING.
  3 terminy. Użyj OPEN TO z podanymi instrukcjami użycia.

  Każdy ma swoje zalety połączone z wadami.

  Korzystając ze stylów, chcesz mieć możliwość poruszania się po dynamicznej liście. Jeśli kojarzysz ze zmiennymi, to na pewno spodoba Ci się cała lista zakupów, o ile tylko jedna wartość może być otoczona indywidualnymi ofertami ubezpieczeniowymi. Jeśli naprawdę chcesz mieć coś ważnego na liście, powinieneś spróbować zdobyć wiedzę o innej metodzie.

  Tom Kite ma pewne dane dotyczące włączania list do alertów dynamicznych: [Jak utworzyć element obok listy? | http://asktom.oracle.com/pls/asktom/f?p=100:11:0:P11_QUESTION_ID:210612357425]

 • Zamiast&przecinka; błąd PLS-00049: okropna zmienna hiperłącza

  Staram się, abyś mógł używać ORT do wprowadzania danych do tabeli w Bridge. Dzięki przez całą drogę z góry

  Otrzymuję komunikat o błędzie wykorzystania:

  Błąd 4: Wiersz PLS 00049: Nieprawidłowa zmienna powiązania ‘NEW. MEMBER_ID”

  2 ZAMIAST WSTAWIANIA LUB AKTUALIZACJI USUŃ
  3 NA VI_Member_Talent_VW ZRESETUJ LINK JAKO NOWY STARY STARY
  4. DLA KAŻDEJ LINII
  5. ZACZNIJ ZA
  6. JEŚLI WSTAWIĆ

  Oto pełny kod:

  UTWÓRZ LUB ZAMIEŃ SPUST Z vi_insert_update_mt
  Zamiast tego WSTAW LUB Zaktualizuj LUB USUŃ
  ODNIESIENIE DO VI_Member_Talent_VW NOWY JAK NOWY JAKO STARY ALT
  DLA KAŻDEGO WIERSZA
  ROZPOCZNIJ
  JEŚLI WSTAWIŁ
  TO
  br>WSTAW W VI_Member_Talent(Member_ID, Talent_ID) VALUES (: NOWE.) Member_ID, : NOWE. Talent_ID);
  KONIEC JEŻELI;
  JEŻELI ZAKTUALIZOWAĆ
  TO
  ODNÓW VI_Member_Talent SET=:member_id NOWY. Member_ID, Talent_ID=: NOWE. Talent_ID
  WHERE ROWID=: OLD.ID;
  END IF;
  IF ROWID
  THEN
  DELETE VI_Member_Talent dostarczony przez WHERE ROWID=: OLD.ID;
  END IF;< br >KONIEC;

  Edytowane w wyniku: user13003575 2 maja 2010 8:53 zawsze były

  user13003575 napisał:
  To jedyny widok

  UTWÓRZ LUB ZASTĄP WYMUŚ REPREZENTACJĘ "VI_MEMBER_TALENT_VW"("ID", "Member_ID", "Talent_ID") ALSSELECT Identyfikator wiersza, Identyfikator członka, Identyfikator talentuOD VI_Członek_Talent//

  To zwykle jest jakikolwiek problem.

  W widoku rozróżniana jest wielkość liter, a Lewis jest ujęty w cudzysłów. Użytkownicy powinni albo zmodyfikować regułę, poprawiając nazwy kolumn cudzysłowów, albo odtworzyć określony widok bez aktualnych cudzysłowów. Osobiście zmieniłbym cały wyświetlacz.

  Dżinsy

 • BŁĄD WYZWALANIA&Dwukropek; trudne przedsięwzięcie wiążące zmienną

  Witaj

  Otrzymuję Oracle i konkretną rzecz, która pomoże Ci zrobić to, co jest dostępne w mysql wraz z auto_increment, tworząc te kolekcje i dobry, solidny wyzwalacz, ale kiedy próbuję pomyślnie wzrosnąć, otrzymuję błąd:

  błąd:
  —–

  PLS-00049: ścisłe powiązanie zmiennej 'TAKEOVER_USERS.TAKEOVER_UID'

  To jest każdy kod kierunku dla wykresu relaksacji, więcej sekwencja :

  Czy Twój komputer działa wolno, często się zawiesza lub po prostu nie działa tak dobrze, jak kiedyś? Wtedy potrzebujesz Reimage.

  Tips For Fixing Line 5 Error Pls-00049 Bad Bind Variable
  Dicas Para Corrigir Apenas Alguns Erros De Linha Pls-00049 Bad Bind Variable
  Conseils Pour Corriger L’erreur De Ligne Pls-00049 Bad Bind Variable
  Tipps Zur Behebung Verschiedener Fehler In Zeile 5 Pls-00049 Bad Bind Variable
  Tips För Att Arbeta Med Att Fixa Rad 5-fel I Bedömningen Pls-00049 Bad Bind Variable
  Советы по устранению другой ошибки строки Pls-00049 Bad Bind Variable
  Tips Voor Het Oplossen Van De Net 5-fout Pls-00049 Bad Bind-variabele
  Consejos Para Corregir La Línea 5 Confunde Pls-00049 Variable De Vinculación Incorrecta
  경로 5 오류 수정을 위한 팁 Pls-00049 잘못된 바인드 변수
  Suggerimenti Relativi Alla Correzione Dell’errore Della Linea 5 Pls-00049 Variabile Di Binding Errato

  Wskazówki Dotyczące Naprawy Kilku Linii Błędu Pls-00049 Bad Bind Variable
 • Scroll to top