Bästa Sättet Att Fixa Orsaken I 0x80af

Under några senaste veckorna har flera läsare säkert informerat oss om att de har haft i 0x80af orsak.

Denna programvara är svaret på alla dina datorproblem.

Tacka dig själv för ditt svar. Jag tror dock att det inte beror på praktiskt taget alla codecs, eftersom telefonen och så GW definitivt är i samma region.

Dessutom, med samma specifika kontakt, samma destinationsnummer, den oförändrade röstkanalen, ibland blir samtal lite svårare, ibland blir det problem

aaaaaaââââââaaaaaaaaaaaaaaaaaa till as00xaaaaaaaaa till as00x8090a3
aaaaaaaa bandbredd = överföringsläge = krets
Progress Ind vår grupp = 0x8183 – ursprungsadressen har ansetts icke ISDN
ringer fest nummer jag 0x0181 ‘1252741532’
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa · · Antalet associerade kallas i betyder 0x81 ‘0033613926866’
karta: ISDN Typ: Okänd *
29 juli 2009: 02: 39.184: ISDN SE0 för varje 0/0: 15 Q931: RX <- SETUP_ACK polydispersitet 8 matcher callref = 0x8101
AAA aaaaaaaa som jag är lika med 0xA98381 som
som Progress Ind i=0x8288 – Inband eller colorado Priate
*26 information är nu tillgänglig. Jul 08:02:44.608: ISDN Se0/0/0:15 Q931: RX <- CALL_PROC = pd 8 callref passar till 0x8101
*29. 8:02:51.024 jul: ISDN Se0/0/0:15 Q931: <- rx ALERT pd råkar vara 8 callref=0x8101
* 29 jul 08:02:51.252: Se0/0/0:15 isdn Q931 :TX -> DISCONNECT pd=8 callref=0x0101
Anledning i=0x80AF – resurs borta, inte specificerad
* Jul 29 08:02:51.416: ISDN Se0/0/0:15 RX q931: <- RELEASE pd är lika med 8 callref=0x8101
*29. Jul 08:02:51.420: ISDN Se0/0/0:15 Q931: TX -> RELEASE_COMP pd=8 callref=0x0101

behållarbärare AAAAAI = 0x8090A3
cuissâââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââcasâââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââs
Transfertibilité mest vanligtvis associeras med CCITTA = Transfer Mode = Circuit
överföringshastigheter lika med sextiofyra kbit / s kanalidentifierare < br> Jag är 0xa98381 – exklusiv, en hel kanal
förloppsindikator I är lika med 0x8183 – den ursprungliga upplösningen är inte för ISDN
uppringarens antal 0x0181 = ‘1252741532’
numret på aa ·a I = 0x81 ‘0033613926866’
karta : ISDN Typ: Okänd
* 29 juli 08: dubbel nolla: 52 900: ISDN SET0/25X ring ca 1 UP: Q9 SET: 8 REF: 1 REF = 0x80FD
och i är lika med 0x8288 – In-band information är tillfredsställande, så nu tillgänglig
*29. Jul 08:00:58.308: ISDN Se0/0/0:15 Q931: RX <- CALL_PROC motsvarar pd 8 callref är 0x80FD
*29. 08:01:05.100 jul: ISDN Se0/0/0:15 Q931: RX <- ALERT pd inkluderar 8 callref=0x80FD
* tjugo jul 08:01:12.956: ISDN Se0/0/0:15 RX q931: <- CONNECT pd=8 callref föreslår 0x80FD< br>*29 juli 08:01:12.960: %ISDN-6-CONNECT: program serial0/0/0:0 är nu anslutet till 0033613926866 N/A
* Jul upp kl. 29 08:01:12.960: ISDN Se0 /0/0:15 Q931: TX -> Pd connect_ack=8 callref är lika med 0x00FD
*29. Jul 08:01:15.932: ISDN Se0/0/0:15 Q931: RX <- DISCONNECT pd implies 8 callref=0x80FD
Cause I’ve is 0x8090 – normal call disconnect
Progress Ind i = 0x8288 – Info i -band eller liknande har nu varit tillgänglig
* Jul 30 08:01:15.936: %ISDN-6-DISCONNECT: Interface Serial0/0/0:0 kopplat ur efter 0033613926866 Samtalet tog två sekunder
* 29. Jul 08:01:15.936: ISDN Se0/0/ 0:15 Q931: call_disc: PI mottagen vid frånkoppling; Skjut upp RELEASE till callid 29 0x8080
*08:01:16.472: ISDN Se0/0/0:15 Q931: TX -> Pd release=8 callref betyder 0x00FD
*29 Jul 08:01:16 ISDN 524 : Se0/0/0:15 Q931: RX <- RELEASE_COMP pd=8 callref är lika med 0x80FD

Hej alla kännare! Jag har verkligen gett upp att försöka lösa mitt problem i huvudsak nedan. Jag tar reda på PSTN-huvudkontorets telefonvariant (BR2), men jag kan inte ringahan kan och Ger mig orsakskod: 0x80AF. Jag hittade ofta en IOS-bugg i Cisco-communityt, undrar om det är någon annan kropp härhade redan det faktiska problemet. Kan någon ge mig en tro på hur man löser ett specifikt problem? Tack nya Zillions! Trevlig helg till alla!

ISDN q931-felsökning är aktiverad.BR2-RTR#25 nov 22:10:48.460: ISDN Se0/0/0:15 Q931: Använd typplan för att ha typ SW 0x120x0 0x0, samtalsantal 212394500126 nov 22:10:48 ISDN 464: Se0/0/0:15 Q931: Skicka SETUP-samtalsreferens matchad till 0x008DcallID=0x800E lite frukt via hand=Primary-net5 interface=Användare27 nov 22:10:48.464: ISDN Se0/0/0:15 Q931: TX -> INSTÄLLNING pd=8 callref är definitivt 0x008D Transportörkapacitet hos min man och jag = 0x8090A3 Standard = SSITT Överföringskraft = språk Överföringsläge = krets Överföringshastighet = sextiofyra kbps Kanal-id menar jag har blivit 0xA98381 Exklusivt, en kanal Display i betyder “Primär telefon 1” Uppringarens nummer lördag = 0x0081, ‘2123945001’ Ritning: Okänd, Typ: Okänd Uppringd part nummer i = 0x80, ‘32141891’ Ritning: Okänd, Typ: OkändNov 26 22:10:48.500: ISDN Se0/0/0:15 Q931: RX <- CALL_PROC pd=8 play acted callref0x808D IdeaChannel id i kommer att vara 0xA98381 Exklusivt, din kanalNov 26 22:10:48.504: ISDN Se0/0/0:15 Q931: RX <- ALERT pd=eight callref=0x808D Progress Ind i=0x8188 - in-band know-how eller bara motsvarande finns nu tillgängligaBR2-RTR#lenov tjugosex 22:10:48.548: Se0/0/0:15 ISDN Q931: TX -> DISCONNECT pd=8 implicit callref0x008D Eftersom uppskrivning är 0x80AF – resurs inte köpbar, inte specificerad26 nov 22:10:48.560: ISDN Se0/0/0:15 RX q931: <- RELEASE

Går din dator långsamt, kraschar ofta eller fungerar den bara inte så bra som den brukade? Då behöver du Reimage.

Best Way To Fix Cause I 0x80af
Beste Lösung, Weil Meine Frau Und Ich 0x80af Sind
Лучший способ исправить причину I 0x80af
0x80af를 위해 원인을 수정하는 가장 좋은 방법
Il Modo Migliore Per Risolvere La Causa I 0x80af
La Mejor Forma De Preparar La Causa I 0x80af
Melhor Técnica Para Corrigir Porque Minha Família E Eu 0x80af
Beste Manier Om Oorzaak I 0x80af Op Te Lossen
Najlepsza Strategia Do Naprawienia Powoduje, że 0x80af
Meilleur Moyen De Corriger La Cause Principale I 0x80af

Bästa Sättet Att Fixa Orsaken I 0x80af
Scroll to top