Förslag För Att Fixa Grupphändelse-ID 1135

Denna programvara är svaret på alla dina datorproblem.

Hoppas den här rådsguiden hjälper dig om allmänheten har klusterhändelse, det är anmärkningsvärt 1135.Händelse-ID 1135 indikerar var en eller flera klusternoder har tagits bort från aktivt failover-gruppmedlemskap.

Hur försöker jag hitta klusterloggar?

Använd ovanstående speciella kommandokluster /log /g med hjälp av kommandoraden. Detta kommando genererar rutinmässigt klusterloggar på den specifika windowsclusterreports-platsen på varje WSFC-nod.Använd tills denna Get-ClusterLog PowerShell cmdlet.

Gäller: Windows Server 2022, Windows Server 2019, Windows Server 2016, Azure Stack HCI, enheter 21H2 och 20H2

Denna inlämning hjälper till att diagnostisera i kombination med fix-händelse-ID 1135 som kanske kan loggas när Cluster online-systemet startar i en Failover Clustering-miljö.

Hem

Händelse-ID 1135 indikerar att typ eller fler klusternoder har tagits bort från aktiv failover-klusterkurs. Detta kan åtföljas av en betoning på symtom:

 • Cluster FailoverNoder togs bort med ett upptaget failover-kluster:Det uppstod ett enstaka problem eftersom noder togs bort bortom aktivt failover-klustermedlemskap
 • Händelse-ID – 1069.Event ID 1069 – Klusterspecialist eller applikationstillgänglighet
 • Händelse-ID 1177: Kvorum förlorat.Händelse-ID 1177 – Quorum-anslutning krävs också för kvorum
 • Händelse-ID 1006 för klustertjänsten stoppades:Event ID – 1006 Cluster Service Start
 • Kontrollera till matchning rekommenderas eftersom det är ett av de första enkla felsökningstipsen för att säkerställa att det mycket väl kan finnas inga Dina konfigurationsklagomål som kan orsaka problem.

  Kontrollera om rekommenderade kantfixar är installerade

  Hur hittar jag klusterhändelser i SQL Server?

  Välj “Öppna”, “Arkiv” från sortimentet av filer och välj vår egen analytiska loggfil att visa.Händelser visas i den högra rutan som en absolut serie, och endast två kolumner är vanliga som faktiskt visas: namnet och var och en av våra standardtidsstämplar.

  Klustertjänsten är den rätta nödvändiga mjukvarukomponenten som hanterar praktiskt taget de grundläggande funktionerna i det senaste failover-klustret och styr operationen i klusterkonfigurationsdatabasen. Om man ser händelse-ID 1135, rapporterar Microsoft att installera den automatiska återställningen som nämns på insidan av följande KB-artiklar och återställa alla noder i klustret, och även se om tillfället inträffar igen. /p>

 • Snabbkorrigering för Windows Server 2012 R2
 • Snabbkorrigering för Windows Server 2012
 • Snabbkorrigering på grund av Windows Server 2008 R2
 • Se till att klustertjänsten körs på alla noder som en helhet

  Hur hittar du gängsevent?

  Du kan använda Event Viewer som kan öppna en separat Failover Clustering som har att göra med logg. För att hitta loggen, via Event Viewer, expandera Applications and Services Logs, expandera Microsoft, expandera Windows eller skapa sedan en FailoverClustering. Sign-filen används inte när det gäller systemrotsystem32winevtLogs.

  Kör följande kommando för att kontrollera i fall där klustertjänsten alltid körs och är tillgänglig beroende på hur Windows operativsystem används.

  För Windows Server 2008 R2-kluster

  För Windows Server 2012 och Windows Server 2012 R2-kluster

  Körs klusterstrategin kontinuerligt och finns någon sorts noder tillgängliga?

  Klustertjänstlösningen misslyckas bokstavligen

  Om med Cluster Friendship är istället för tillgänglig, felsök med den här artikeln: Startalternativ för Windows Server 2008 och 2008R2 failover-samlingar.

  Flera händelseskript med ID 1135

  Vi vill att du tar en närmare titt på rutinhändelsen i loggarna för varenda nod, inklusive ditt kluster. Kontrollera vårt event-id 1135 som du ser med avseende på noder och kopiera alla våra hållinstanser av denna händelse. Detta kommer sannolikt att göra det lättare för dig att kunna se och verifiera dem.ID

  Event 1135Klusternoden '**NODE A** lol' har börjat tas bort från det aktiva failover-klustret som medlem. Klustertjänsten för vår nod kan ha stoppats.Detta beror faktiskt på att hela noden förlorar kommunikationen med motsatta kaotiska noder i failover-gruppen.Kör guiden Verifiera konfiguration A för att verifiera din fantastiska nätverkskonfiguration.Om problemet kvarstår, läs efter elektroniska eller mjukvaruproblem som har tillhörande nätverkskort på vilken nod.Kontrollera även om det finns fel i andra nätverkskomponenter som värdar vanligtvis använder, såsom nav eller knappar Hål, bryggor.

  Skript A

  Du kommer att analysera alla händelser och alla noder med klustret som indikerar att NODE A:s länk har förbrukats.

  cluster tournament id 1135

  Kanske om den ser att experter hävdar att systemet är helt uppkopplat så att det kommer att NOD A, kommer det att finnas händelser för att få alla överskottsnoder i det givna klustret.< /p>

  Lösning

  Detta indikerar att experter hävdar att kommunikationen med NODE A måste ha förlorats vid tidpunkten för sjukdomen, på grund av överbelastning av nätverket eller ett antal personer av andra skäl.

  Du bör och bekräfta dina konfigurations- och brevproblem. För frågor relaterade till Node A.B, överväg att kontakta

  Du

  Script Titta på händelserna på noderna och låt oss veta att ditt kluster sannolikt kommer att delas upp mellan två platser. NOD A, NOD B och NOD C Runt nod två och noderna NOD D och E i avsnitt 2.

  På noderna A, B och C kan du se att de loggade händelserna är typiska för en nod som ansluter till D och E. På samma sätt, om du ser vissa händelser på noderna D och E, händelser som indikerar att vi har blivit skadade eller Länkar till A, B och C går förlorade.

  Lösning

  Om du ser sådan här aktivitet är det nästan säkert att ikonen indikerar ett interaktionsfel med en länk till dessa webbplatser. Vi rekommenderar att du kontrollerar kopplingen mellan huvudsajterna. Om det är en enkel WAN-anslutning, rekommenderar vi att du kontrollerar anslutningen med din lokala internetleverantör.

  Skript C

  cluster situation id 1135

  Du tittar på de noderna under pågående händelser och hela din familj ser också att nodens fullständiga namn inte matchar något speciellt mönster. Låt alla säga att ditt kluster är mycket sprutat på två ställen. NOD A, NOD B och NOD C vidare till plats 1 och NOD D men även NOD på plats 2.

 • På nod A: Du ser händelser för nod B, nod D, E.
 • På nod B: Du tittar på händelser för noder D, c, E.
 • På nod C: Du bör kunna se noderna A, B, E för många avsnitt.
 • På nod D: Du ser destinationer för noderna A, C, E.
 • På nod E: Du visar händelser för noderna C, b, D.
 • Få din dator att fungera som ny på några minuter!

  Om du letar efter ett sätt att snabba upp din dator behöver du inte leta längre. Restoro är en allt-i-ett-lösning som fixar vanliga Windows-fel, skyddar dig från filförlust och skadlig programvara, optimerar din dator för maximal prestanda och mer. Den kommer till och med med en gratis skanning så att du kan se vilka problem den kan hjälpa till att lösa innan du köper! Klicka för att ladda ner just nu för att komma igång:

 • 1. Ladda ner och installera Reimage-programvaran
 • 2. Öppna programvaran och klicka på "Återställ PC"
 • 3. Följ instruktionerna för att slutföra återställningsprocessen

 • Går din dator långsamt, kraschar ofta eller fungerar den bara inte så bra som den brukade? Då behöver du Reimage.

  Suggestions For Fixing Cluster Event ID 1135
  Suggestions Lorsque Vous Envisagez De Corriger L’ID D’événement De Cluster 1135
  Sugestie Dotyczące Naprawy Identyfikatora Zdarzenia Wiązki 1135
  Sugestões Para Corrigir O ID De Caso De Cluster 1135
  Suggesties Voor Schadeclustergebeurtenis-ID 1135
  Sugerencias Para Arreglar El ID De Evento De Clúster 1135
  I Suggerimenti Per Tendere Ad Essere L’ID Evento Del Cluster 1135
  Предложения по исправлению кластерного события с идентификатором 1135
  수집 이벤트 ID 1135 수정을 위한 제안
  Vorschläge Zur Behebung Der Clusterereignis-ID 1135

  Förslag För Att Fixa Grupphändelse-ID 1135
  Scroll to top