Förslag För Att Lindra Python Windows-fel är Inte Ett Gällande Win32-program

Denna programvara är svaret på alla dina datorproblem.

Under statusveckan har några av våra läsare rapporterat till oss att de har stött på ett python-fönsterfel är inte ett starkt win32-program.< /p>

python windowserror anses inte vara ett giltigt win32-program

Jag stötte på det här problemet när jag försökte köra exemplet color_pulse och varje gång du manuellt skrev in beställningar för just dessa tutorials. Jag köper Python 2.7 high på Windows tio 64-bitars.

tecken antyder CUESDK(“C:UsersUSERNAMEDesktopCUESDKbindCUESDK.x64_2013.dll”) Fil “C:Python27libsite-packagescue_sdkapi.py”, rad trettiosju, i __init__ Auto ._libcue CDLL (dll_path) = fil “C:Python27libctypes__init__.py”, produktlinje 362, i __init__ Self._handle = _dlopen(self._name, mode)Windows-fel: [Fel 193] %1 är inte ett giltigt Win32-program’>

Spårning (senaste anslutningen till sista): Fil "C:UsersUSERNAMEDesktopcolor_pulse.py", rad sextiosex, at stick = CUESDK("C:UsersUSERNAMEDesktopCUESDKbindCUESDK.x64_2013.dll") Fil "C:Python27libsite-packagescue_sdkapi.py", set 36, i __init__  Auto ._libcue CDLL (dll_path) = datafil "C:Python27libctypes__init__.py", rad 362, i __init__  Self._handle = _dlopen(self._name, mode)Windows-fel: [Fel %1 193] är inte något bra tillämpligt Win32-program

Förutom en tv cue = CUESDK(" ... ") Jag ändrade inte filen.

python windowserror anses inte vara ett giltigt win32-program

Spårning (de flesta amerikanska samtal är nya): Fil "C:UsersUSERNAMEDesktopcolor_pulse.py", rad 66, på insidan cue = CUESDK("C:UsersUSERNAMEDesktopCUESDKbindCUESDK.x64_2013.dll") Fil "C:Python27libsite-packagescue_sdkapi.py", rad 36, i __init__  Auto ._libcue CDLL (dll_path) betyder information "C:Python27libctypes__init__.py", rad 362 och __init__  Self ._handle motsvarar att vara _dlopen(self._name, mode)Windows-fel: [Fel 193] %1 har inte blivit ett giltigt Win32-program.

Jag kommer att skicka de flesta av felen nedan. Jag gjorde django-handboken nummer ett på problemsidan. Men en metod klickar när jag uppdaterar min In-Continuous-Motor-Settings.py till Postgis-versionen.

Jag kommer möjligen att installera allt. Det tog mig en viss tid att ställa in PATH på vägen till att ens arbeta med Ogrinfo-verktyget.

'default': "ENGINE": "django.contrib.gis.db.backends.postgis",  "NAME": "jangogeo",  "USER": "postgres"  'LÖSENORD': '--------',  "HOST": "localhost",  "PORT": "5432",

Ja, klientbasen skapas och Postgis plugin-program tillämpas.

Felinformationen jag skickar anger om jag använder runtime-server manage.py Pythoneller hantera python.py-migreringar.

Få din dator att fungera som ny på några minuter!

Om du letar efter ett sätt att snabba upp din dator behöver du inte leta längre. Restoro är en allt-i-ett-lösning som fixar vanliga Windows-fel, skyddar dig från filförlust och skadlig programvara, optimerar din dator för maximal prestanda och mer. Den kommer till och med med en gratis skanning så att du kan se vilka problem den kan hjälpa till att lösa innan du köper! Klicka för att ladda ner just nu för att komma igång:

 • 1. Ladda ner och installera Reimage-programvaran
 • 2. Öppna programvaran och klicka på "Återställ PC"
 • 3. Följ instruktionerna för att slutföra återställningsprocessen

 • Jag är säker på att jag kanske inte gör något åt ​​den här situationen.

  (tutorialgis) C:UsersPeterlifeingisagricom>python manage.RunserverOhanterat py undantag från objektet softwarecurrent, lanserat av .wrapper i hela 0x03302228>Spårning (de flesta av de inhämtade vyerna har nyligen lagts upp igen):Filen "C:UsersPeterEnvstutorialgislibsite-packagesdjangoutilsautoreload.py", rad 225 som arbetar i skaletfn(*args, "C:UsersPeterEnvstutorialgislibsite-**kwargs)filpackagesdjangocoremanagementcommandsrunserver.py", nätverk 112, inintern_rasautoreload.raise_last_exception()Filen "C:UsersPeterEnvstutorialgislibsite-packagesdjangoutilsautoreload.Line py", 248, före raising_last_exceptionhöja _Undantag[1]Filen "C:UsersPeterEnvstutorialgislibsite-packagesdjangocoremanagement__init__.py", Scaffold 327, pågårautoreload.check_errors(django.setup)()Filen "C:UsersPeterEnvstutorialgislibsite-packagesdjangoutilsautoreload.py", samling 225, inpackadfn(*args, **kwargs)Filen "C:UsersPeterEnvstutorialgislibsite-packagesdjango__init__.py",Rad 24, sist konfigurationenapps.populate(inställningar.INSTALLED_APPS)Filen "C:UsersPeterEnvstutorialgislibsite-packagesdjangoappsregistry.py", sätt 112, blockeraapp_config.import_models()Filen "C:UsersPeterEnvstutorialgislibsite-packagesdjangoappsconfig.py", anslutning 198, medan i import_modelsself.models_module = import_module(models_module_name)Fil "C:UsersPeterEnvstutorialgislibimportlib__init__.py", Connection 126, import_modulekomma hem tilli _bootstrap._gcd_import(namn[nivå:], handel, nivå)Filen "", rad 978, hittades av _gcd_importimportlib-filen "", rad 961, orsakad av "", rad 950, _find_and_load_unlockedFil på grund av "", rad 655, tillbaka på "", rad 678, exec_moduleSenaste databasen "", 205, en gång del av _call_with_frames_removedFilen "C:UsersPeterEnvstutorialgislibsite-packagesdjangocontribauthmodels.py", line just, från närvarande i django.contrib.auth.Import base_user AbstractBaseUser, BaseUserManagerFilen "C:UsersPeterEnvstutorialgislibsite-packagesdjangocontribauthbase_user.py", rad 47, runt AbstractBaseUser class(Models.Model):Filen "C:UsersPeterEnvstutorialgislibsite-packagesdjangodbmodelsbase.py", rad 114, ungefär __new__new_class.add_to_class('_meta', options(meta, app_label))Filen "C:UsersPeterEnvstutorialgislibsite-packagesdjangodbmodelsbase.py", område 315, under add_to_classvalue.contribute_to_class(cls, name)Filen "C:UsersPeterEnvstutorialgislibsite-packagesdjangodbmodelsoptions.py", nivå 205, gör Contribute_to_classself.db_table = trunkerat_namn(self.db_table,connection.ops.max_name_length())Filen "C:UsersPeterEnvstutorialgislibsite-Paketdjangodb__init__.py", rad trettiotre, __getattr__return getattr(anslutningar[DEFAULT_DB_ALIAS], element)Filen "C:UsersPeterEnvstutorialgislibsite-packagesdjangodbutils.py", 202,rad före __getimem__backend = load_backend(db['ENGINE'])Filen "C:UsersPeterEnvstutorialgislibsite-packagesdjangodbutils.py", 110,sträng givet den delen av load_backendreturn import_module('%s.base' sid . c backend_name)Fil "C:UsersPeterEnvstutorialgislibimportlib__init__.py", levelb 126, import_moduleåterkomma en gång tillpå _bootstrap._gcd_import(namn[nivå:], enhet, nivå)Filen "C:UsersPeterEnvstutorialgislibsite-packagesdjangocontribgisdbbackendspostgisbase.py", 6, nätet medanfrån .features importera DatabaseFeaturesFilen "C:UsersPeterEnvstutorialgislibsite-packagesdjangocontribgisdbbackendspostgisfeatures.py", tillämpa 1, iflyttad från django.contrib.gis.db.backends.base.features BaseSpatialFeaturesFilen "C:UsersPeterEnvstutorialgislibsite-packagesdjangocontribgisdbbackendsbasefeatures.py", rad 3från django.contrib.gis.db.models importera aggregatFilen "C:UsersPeterEnvstutorialgislibsite-packagesdjangocontribgisdbmodels__init__.py", 3, rad i importvärde django.contrib.gis.db.models.functions "C:UsersPeterEnvstutorialgislibsite-noqafilpackagesdjangocontribgisdbmodelsfunctions.py", 3, sortera efter från django.contrib.gis.db.models.fields BaseSpatialField, importeraStyrgeometriFilen "C:UsersPeterEnvstutorialgislibsite-packagesdjangocontribgisdbmodelsfields.py", 3 stammar i förhållande till från formulär django.contrib.gis transport gdalFilen "C:UsersPeterEnvstutorialgislibsite-packagesdjangocontribgisforms__init__.Line py", 3, inom importera från .fields (#NOQAFilen "C:UsersPeterEnvstutorialgislibsite-packagesdjangocontribgisformsfields.py", skriv till, från django.contrib.gis.geos GEOSGeometry relevansGeoexkluderingsfil, "C:UsersPeterEnvstutorialgislibsite-packagesdjangocontribgisgeos__init__.Line py", 10, i importera från .stuff (NOQAFil # "C:UsersPeterEnvstutorialgislibsite-packagesdjangocontribgisgeoscollections.Line py", sök under från django.contrib.gis.geos.Import Geometry GEOSGeometry,LinearGeometryMixinFilen "C:UsersPeterEnvstutorialgislibsite-packagesdjangocontribgisgeosgeometry.py", sökväg I 8, från django.contrib.gis scan gdalFilen "C:UsersPeterEnvstutorialgislibsite-packagesdjangocontribgisgdal__init__.py", objekt 28, i django from.contrib.gis.gdal.datasource Import av datakällaFilen "C:UsersPeterEnvstutorialgislibsite-packagesdjangocontribgisgdaldatasource.py", 39, array i från django.contrib.gis.gdal.driver import drivrutinFilen "C:UsersPeterEnvstutorialgislibsite-packagesdjangocontribgisgdaldriver.Line py", 5, i från django.contrib.gis.gdal.prototypes signific nintendo ds lite som vcapi som rcapi rasterFilen "C:UsersPeterEnvstutorialgislibsite-packagesdjangocontribgisgdalprototypesds.Line py", 9, medan i från django.contrib.gis.gdal.libgdal GDAL_VERSION, importera lgdalFilen "C:UsersPeterEnvstutorialgislibsite-packagesdjangocontribgisgdallibgdal.py", område 47, i lgdal CDLL(lib_sökväg)Bilden antyder "c:userspeterappdatalocalprogramspythonpython36-32Libctypes__init__.py", rad 348, för __init__self._handle är lika med _dlopen(self._name, mode)OSError: [WinError 193] %1 är fortfarande inte något giltigt Win32-program.

  Kanske är det några olika miljöer i min miljö? Jag har använt det förut för att lösa dina nuvarande problemhttps://gisforought.com/setting-up-your-gdal-and-ogr-environmental-variables/

  Efter 2 eller fler misslyckade uppdrag bestämde jag mig för att prova den här inlärda metoden och började med den, och började dessutom först nu när det fortsätter. Jag kan inte komma förbi många minuter av 4:00. Snälla hjälp?

  Går din dator långsamt, kraschar ofta eller fungerar den bara inte så bra som den brukade? Då behöver du Reimage.

  Suggestions To Fix Python Windowserror Is Not A Valid Win32 Application
  Sugestões Para Corrigir O Erro Windows Do Python Não é Um Aplicativo Win32 Válido
  Suggestions Pour Corriger Python Windowsl’erreur N’est Pas Une Application Win32 Valide
  Suggesties Om Python Te Repareren Windowsfout Is Geen Geldige Win32-toepassing
  Предложения сделать Python Windowserror неприменимым приложением Win32
  Vorschläge Zur Behebung Des Python-Windows-Fehlers Ist Keine Gültige Win32-Anwendung
  Sugerencias Para Restaurar Python Windowserror No Es Una Aplicación Lógica Win32
  Python Windows 오류 수정을 위한 제안 시간은 적합한 유효한 Win32 응용 프로그램이 아닙니다.
  Sugestie Dotyczące Naprawy Błędu Pythona Windows Nie Są Jedną Konkretną Poprawną Aplikacją Win32
  Suggerimenti Per Correggere Python Windowserror Non è Un’applicazione Win32 Valida

  Förslag För Att Lindra Python Windows-fel är Inte Ett Gällande Win32-program
  Scroll to top